Yunan Mitolojisinde Kehanetler ve Öngörüler

Kasım 06, 2014
Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisinde Kehanetler ve Öngörüler, Kahinler

Antik dünyada insanın hayatının kader tarafından belirlendiğine inanılırdı. Her ne kadar Zeus kaderin kendi yolunu takip ettiğine inandıysa da tanrıların kendileri bile bir dereceye kadar kadere bağlıydılar. İnsanlar gelecekten haber verebildiğine göre inandıktan sonra kişisel ve siyasi nedenlerle sıkça her tür kahine danışmaya başladılar. Bunlar arasında en ünlü olanı kahin-tanrı Apollon'un bir rahibe aracılığı ile konuştuğu Delfi Kahini idi. Gelecek kehanetlerle olduğu kadar zar atma, fal açma veya adakların yanmış külleri gibi birtakım kehanet yöntemleri ile de ortaya çıkabiliyordu.

Rüyalarda genellikle tanrılar tarafından etkilenen bir başka kehanet türünü oluşturuyor, ancak bazen yanlış yönlendirmelere de neden olabiliyordu. Kehanetler aynı zamanda yaşayan ve ölü kahinlerden de takip edilebilirdi. Romalılar kişisel problemleri için falcılara danışsalar da daha seyrek olmak kaydı ile eğer varsa siyasi nedenlerle kahinlere başvururlardı. Rüyalar zaman zaman gelecekten haber verirler ve genellikle sevdikleri bir ölümlüyü üzüntüsünden kurtarmak için yol göstermek amacı ile tanrılar tarafından ilham edilirlerdi.


Kassandra, Priamos ve Hekuba' nın
adaletli kızları, görmezden gelinmekle lanetlenmiş yetenekli ama trajik bir kahindir. Apollan tarafından aşkına karşılık vermesi karşılığında kehanet gücü ile donatılır. Sözünü tutmayınca kehanetleri ne kadar gerçek olursa olsun insanlar tarafından kaale alınmamakla cezalandırılır. Bu güçlü Kassandra yalnızdır, hüzün dolu kahin her şeyi gören gözleri ile Truva' nın düşüşünü de önceden bilmiştir.

Delfi Kahini; Dünya' nın Göbeği olarak tanımlanan özel bir yeri vardır. Burada yerdeki yarıklardan mutluluk veren soğuk bir buhar çıkar. Yarığın hemen yanında ise üç ayaklı yüksek bir taburenin üzerinde kahin oturur ve bu buharı teneffüs ederek bir rahip tarafından kaydedilen ve Apollo' nun sözleri olarak yorumlanan birtakım sihirli kelimeler söyler.

Kehanetler veya işaretler gelecekten çeşitli biçimlerde haber verirler. Bazen zarlar atılır, kimi zaman sunaktaki yakılmış adaklar incelenir. Bazı kutsanmış bölgelerde ise gelecekten haber almak isteyen kişinin sorusuna bir meşe ağacının hışırdaması veya takılan zillerin birbirine vurma sesi cevap verir.

Günümüzde araştırma yapan jeoloji uzmanları bu yarıklardan çıkan buharın yer altında gaz sıkışmasından dolayı olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca yedi sayısının gücüne inanarak kehanetlerini her ayın yedinci günü yapardı.  Delfi kahini; Yunan kültüründe önemli bir etki yapmıştır. Antik Yunan' da kadın - erkek ilişkilerinde, siyasi, dini konularda, kralların cevaplarına güvenmesi Onu Apollon zamanında en önemli kişi olmuştur.

Gaia: Yunan mitolojisinde topraktır. Kaostan gelmiş, aynı zamanda kocası da olan gökyüzü tanrısı Ouranos'u doğurmuştur. Yunan mitolojisinde ünlü bir kahindir.Sonraki Konu: Mitolojide Kral Arthur Efsanesi

Kategori İçerikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder